„Przedszkole i piłka”. Na zajęciach z piłką dzieci mają pierwszy kontakt z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych oraz w charakterze przygotowania dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej.