klucz do uczenia sie

 

 

Naszą edukację opieramy na teorii rozwoju psychologii Lwa Wygotskiego

„Klucz do uczenia się”  
(link do strony programu)


„W zabawie dziecko zawsze zachowuje się ponad swój wiek, wychodzi ponad swoje codzienne zachowanie – można powiedzieć, że w zabawie dziecko niejako przerasta się o głowę” 

Lew Wygotski

 

„Edukacja musi być zorientowana nie na wczorajszy rozwój dziecka, lecz na jego jutro”

Lew Wygotski

 


Założenia programu

 

Teoria Wygotskiego wpisuje się w dzisiejsze nurty i zakłada, że edukacja nie ma polegać na samym przyswajaniu określonej wiedzy, lecz na rozwijaniu u dzieci umiejętności uczenia się.
Zdolność do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacja jest ważniejsza od wiedzy jako takiej.
Celem edukacji wg Wygotskiego jest przedstawienie dzieciom pełnego zakresu narzędzi i pokazanie im jak je stosować do szybkiego i skutecznego analizowania rzeczywistości.
Narzędziami tymi jest jeden z najlepszych programów edukacyjnych na świecie. KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

klucz do uczenia sie

 


Dodatkowo (oprócz „klucza do uczenia się”) korzystamy z wartościowych i sprawdzonych metod nauczania:


Nasz program nauczania rozszerza podstawę programową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Link: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

 

 

Procesy rozwoju psychoruchowego dziecka, uczenia się i komunikacji z innymi opieramy na
5 zasadach zgodnych z programem MEN dotyczącym wychowania, kształcenia oraz wspomagania rozwoju dziecka
w okresie przedszkolnym:

 

  1. dopasowujemy proces uczenia się do rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka tzw. “strefa najbliższego rozwoju”
  2. opieramy się na naturalnych, kolejnych etapach rozwojowych dziecka
  3. obejmujemy możliwie szeroki zakres funkcjonowania dziecka wsparty systematycznością i odpowiednią ilością czasu
  4. proces uczenia i wychowania jest intensywny, ale przyjazny dziecku
  5. ciągłe, życzliwe i pełne wsparcia nastawienie do dziecka, dzięki czemu jest ono ufne, pogodne
    i zawsze chętne do uczestnictwa w procesie uczenia się