Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane są w cenie czesnego – nie pobieramy za nie dodatkowych opłat. Na prośbę Rodziców mogą być organizowane inne aktywności – dodatkowo płatne.

T@blit muzycznie

To zajęcia umuzykalniające, oparte na tematyce związanej z T@blitowymi Projektami. Ich celem jest poszerzanie wiedzy tematycznej poprzez zabawy muzyczno-ruchowe oraz piosenkę. Zajęcia wspomagają rozwój różnych sfer: artystycznej, emocjonalnej, społecznej oraz gwarantują świetną zabawę. Wykorzystują naturalną potrzebę dziecka do ruchu i śpiewu. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów rozwiją koordynację ruchową, pamięć oraz koncentrację uwagi. Kształtują i poszerzają zdolności muzyczne (m.in. poczucie rytmu), wpływają na poprawną intonację dźwięków, emisję głosu oraz rozwijają wrażliwość estetyczną, a ponadto wdrażają treści związane z tematami projektów.

Język angielski – Chcielibyśmy, żeby język angielski dla naszych przedszkolaków stał się naturalną formą porozumiewania. Będziemy się uczyć słówek i zwrotów niezbędnych w życiu codziennym. Poznamy kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych, bo przecież język to ludzie i ich zwyczaje. Poszukamy zabaw, które inspirują też maluchy w innych krajach. Nauczymy się piosenek i wyliczanek, bo na całym świecie dzieci bawią się tak samo. Lekcje angielskiego będą zawsze zabawą. Dajmy naszym dzieciom słuchać, pozwólmy im zachwycić się słowami w obcym języku! Bo dla nich to nie jest język obcy- dla nich to kolejna podróż w nowe, interesujące i ciekawe miejsca. Zajęcia te odbywają się codziennie (5 razy w tygodniu), a dodatkowo dzieci mają kontakt z tym językiem poprzez śpiewanie piosenek, wyliczanki i recytowanie wierszyków.

Zajęcia ruchowo-sportowe – raz w tygodniu odbywają się zajęcia z piłką w ramach programu „Przedszkole i piłka” (www.przedszkoliada.pl). Na tych zajęciach dzieci mają pierwszy kontakt z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych oraz w charakterze przygotowania dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Atrakcje – zapraszamy grupy teatralne z widowiskami dla najmłodszych dzieci, muzyków, którzy zapoznają nasze dzieci z różnymi stylami muzyki oraz z wieloma instrumentami, tancerzy, którzy zaznajamiają dzieci z różnymi stylami tanecznymi (warsztaty dla naszych podopiecznych), zapraszamy przedstawicieli wielu ciekawych zawodów, maluchy mają organizowane bajkowe seanse kinowe w przedszkolu, organizujemy ciekawe wycieczki, jest wiele warsztatów plastycznych, dekoracyjnych, gastronomicznych oraz wiele innych ciekawych atrakcji. Również dla rodziców organizowane są różnego rodzaju warsztaty z dietetykami, psychologami i innymi specjalistami w miarę potrzeb.